379Registeel

Registeel 01

Hướng dẫn: Cẩn thận khi gắn cánh tay, ngón tay và chân để vị trí của chúng được chính xác.
Cao: 19.0 cm Rộng: 24.4 cm Sâu: 17.6 cm
Số trang: 7 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Registeel 02

Hướng dẫn: Cẩn thận khi gắn cánh tay, ngón tay và chân để vị trí của chúng được chính xác.
Cao: 16.0 cm Rộng: 22.6 cm Sâu: 10.4 cm
Số trang: 6 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).