380Latias

Latias 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu trở về sau, đóng ở đuôi.
Cao: 20.1 cm Rộng: 25.2 cm Sâu: 22.0 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Latias 02

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự.
Cao: Chưa xác định Rộng: Chưa xác định Sâu: Chưa xác định
Số trang: 1 Độ khó: 1 Tác giả: Tenpepakura
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Latias 03

Hướng dẫn: Làm từ đầu ra sau, đóng ở đuôi.
Cao: 23.0 cm Rộng: 30.7 cm Sâu: 32.6 cm
Số trang: 7 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Mega Latias 01

Hướng dẫn: Bắt đầu từ đầu và làm theo số thứ tự đến hết đuôi. Dán các cánh tay. Lưu ý là cánh tay rất nặng và ống giữ chúng vào cơ thể rất nhỏ, vì vậy nó có thể bị gãy nếu không được gia cố. Các hướng dẫn khác có trong mẫu.
Cao: 12.5 cm Rộng: 35.0 cm Sâu: 22.6 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Mega Latias 02

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau.
Cao: 16.0 cm Rộng: 35.2 cm Sâu: 21.1 cm
Số trang: 6 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).