381Latios

Latios 01

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng tại chi tiết chỉ định.
Cao: 22.0 cm Rộng: 40.7 cm Sâu: 33.4 cm
Số trang: 9 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Latios 02

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự.
Cao: Chưa xác định Rộng: Chưa xác định Sâu: Chưa xác định
Số trang: 1 Độ khó: 1 Tác giả: Tenpepakura
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Latios 03

Hướng dẫn: Làm từ đầu ra sau, đóng đáy phía sau, chi tiết không có khớp nối.
Cao: 25.8 cm Rộng: 36.8 cm Sâu: 41.3 cm
Số trang: 9 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Latios 04

Hướng dẫn: Làm từ đầu ra sau. Cẩn thận khi dán cánh tay và cánh. Đóng ở chi tiết 68.
Cao: 16.5 cm Rộng: 19.5 cm Sâu: 23.9 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Mega Latios 01

Hướng dẫn: Bắt đầu từ đầu và làm theo số thứ tự đến hết đuôi. Dán các cánh tay. Lưu ý là cánh tay rất nặng và ống giữ chúng vào cơ thể rất nhỏ, vì vậy nó có thể bị gãy nếu không được gia cố. Các hướng dẫn khác có trong mẫu.
Cao: 16.0 cm Rộng: 44.8 cm Sâu: 29.0 cm
Số trang: 10 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.