381Latios

Latios 01

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng tại chi tiết chỉ định.
Cao: 22.0 cm Rộng: 40.7 cm Sâu: 33.4 cm
Số trang: 9 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Latios 02

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự.
Cao: Chưa xác định Rộng: Chưa xác định Sâu: Chưa xác định
Số trang: 1 Độ khó: 1 Tác giả: Tenpepakura
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Latios 03

Hướng dẫn: Làm từ đầu ra sau, đóng đáy phía sau, chi tiết không có khớp nối.
Cao: 25.8 cm Rộng: 36.8 cm Sâu: 41.3 cm
Số trang: 9 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Latios 04

Hướng dẫn: Làm từ đầu ra sau. Cẩn thận khi dán cánh tay và cánh. Đóng ở chi tiết 68.
Cao: 16.5 cm Rộng: 19.5 cm Sâu: 23.9 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Mega Latios 01

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 16.0 cm Rộng: 44.8 cm Sâu: 29.0 cm
Số trang: 10 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Mega Latios 02

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau.
Cao: 16.0 cm Rộng: 35.2 cm Sâu: 21.1 cm
Số trang: 6 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).