382Kyogre

Kyogre 01

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 9.1 cm Rộng: 38.3 cm Sâu: 30.9 cm
Số trang: 7+2 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Primal Kyogre 01

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 30.0 cm Rộng: 40.8 cm Sâu: 23.4 cm
Số trang: 9 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).