383Groudon

Groudon 01

Hướng dẫn: Bản thân các mảnh ghép không quá khó, nhưng việc lắp chúng lại với nhau theo đúng thứ tự mới là mẹo. Bắt đầu từ đầu và làm phần thân đến điểm mà bạn có thể dán  các khối khác lên trên. Đóng ở phía sau, thêm vây đuôi khi đóng. Khi xếp các khối, hãy nhớ tạo một chút áp lực để chúng vừa khít và để khối cuối cùng không bị treo qua mép.
Cao: 22.0 cm Rộng: 24.5 cm Sâu: 36.7 cm
Số trang: 16 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Groudon 02

Hướng dẫn: Làm từ đầu ra sau đuôi, đóng ở đáy bàn chân.
Cao: 16.6 cm Rộng: 27.8 cm Sâu: 35.9 cm
Số trang: 11 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Primal Groudon 01

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 30.4 cm Rộng: 28.8 cm Sâu: 58.2 cm
Số trang: 22 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).