384Rayquaza

Rayquaza 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống. Cẩn thân và kiên trì khi làm cánh tay. Ngoài ra, tất cả các phần của cơ thể đều được đánh số, vì vậy chỉ cần dán chúng với nhau. Khi dán từng vây, hãy kiểm tra xem đường cong của vây có thẳng hàng với đường cong trên thân không. Đóng ở đuôi.
Cao: 14.0 cm Rộng: 14.1 cm Sâu: 17.9 cm
Số trang: 4 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Rayquaza 02

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 14.0 cm Rộng: 14.1 cm Sâu: 17.9 cm
Số trang: 4 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Rayquaza 03

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 40.0 cm Rộng: 21.4 cm Sâu: 23.5 cm
Số trang: 10 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Mega Rayquaza 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu ra sau, đóng ở đuôi.
Cao: 14.0 cm Rộng: 14.1 cm Sâu: 17.9 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Mega Rayquaza 02

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 14.0 cm Rộng: 14.1 cm Sâu: 17.9 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).