385Jirachi

Jirachi 01

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 20.3 cm Rộng: 24.2 cm Sâu: 20.3 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon & PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).