387Turtwig

Turtwig 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đuôi hoặc chân.
Cao: 15.9 cm Rộng: 7.3 cm Sâu: 14.6 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Turtwig 02

Hướng dẫn: Bắt đầu từ đỉnh đầu và làm theo các con số, đóng ở đuôi.Có hai phần khó: xung quanh miệng và mai. Đối với miệng, gấp các đường ngang và dán chi tiết 7-8 với nhau. Đối với phần mai, không dán các chi tiết 11-12 vào thân khi bạn làm đến, chỉ dán chúng trước khi dán hai miếng cuối cùng của phần thân.
Cao: 18.2 cm Rộng: 9.2 cm Sâu: 17.7 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Turtwig 03

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở chân sau.
Cao: 11.0 cm Rộng: 6.0 cm Sâu: 11.0 cm
Số trang: 2 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).