388Grotle

Grotle 01

Hướng dẫn: Làm phần thân từ trước ra sau. Sau đó, làm vào dán các bụi cây vào thân.
Cao: 15.9 cm Rộng: 14.0 cm Sâu: 22.8 cm
Số trang: 7 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Grotle 02

Hướng dẫn: Làm theo hướng dẫn trong pdo.
Cao: 7.6 cm Rộng: 9.1 cm Sâu: 15.1 cm
Số trang: 2 Độ khó: 2 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.