388Grotle

Grotle 01

Hướng dẫn: Làm phần thân từ trước ra sau. Sau đó, làm vào dán các bụi cây vào thân.
Cao: 15.9 cm Rộng: 14.0 cm Sâu: 22.8 cm
Số trang: 7 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Grotle 02

Hướng dẫn: Làm từ về đuôi, dán các chân khi đến lượt.
Cao: 14.0 cm Rộng: 11.6 cm Sâu: 19.0 cm
Số trang: 7 Độ khó: 3 Tác giả: Rakogis
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).