389Torterra

Torterra 01

Hướng dẫn: Nên dán thân cây vào mai trước khi đóng mai. Phần mai bắt đầu làm từ trên đóng ở dưới cùng. Sau đó, phần thân bắt đầu làm từ đầu đóng ở đuôi.
Cao: 26.7 cm Rộng: 20.0 cm Sâu: 34.5 cm
Số trang: 17 Độ khó: 4 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Torterra 02

Hướng dẫn: Làm theo các con số. Xem thêm hướng dẫn trong pdo.
Cao: 20.0 cm Rộng: 17.8 cm Sâu: 27.4 cm
Số trang: 10 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Torterra 03

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở đuôi.
Cao: 25.0 cm Rộng: 20.8 cm Sâu: 34.3 cm
Số trang: 13 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).