390Chimchar

Chimchar 01

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự.
Cao: 22.0 cm Rộng: 12.8 cm Sâu: 10.6 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Lord Bruco
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Chimchar 02

Hướng dẫn: Phần đầu làm từ dưới cằm đóng ở đỉnh đầu. Tương tự với cơ thể, bắt đầu ở chân và đóng ở cổ. Các ngón tay hơi khó. Phần đuôi, gấp các nếp và kiên nhẫn.
Cao: 21.3 cm Rộng: 16.8 cm Sâu: 9.4 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.