391Monferno

Monferno 01

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự.
Cao: 21.0 cm Rộng: 15.9 cm Sâu: 14.3 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Lord Bruco
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).