392Infernape

Infernape 01

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự.
Cao: 22.5 cm Rộng: 28.5 cm Sâu: 24.6 cm
Số trang: 9 Độ khó: 4 Tác giả: Lord Bruco
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Infernape 02

Hướng dẫn: Phần thân làm từ dưới lên, đóng ở trên đầu, chi tiết không có khớp nối. Phần lửa là từ chóp về đầu, Phần đuôi làm từ chóp về thân. Phần chân làm từ dưới lên. đặt vật nặng vào chân trước khi dán chân vào thân.
Cao: 23.1 cm Rộng: 18.5 cm Sâu: 18.9 cm
Số trang: 7 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Infernape 03

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự và hướng dẫn. Cẩn thận với mảnh 69, bạn sẽ cần phải khoét một lỗ trên đó để phần đuôi có thể đi qua. Ngoài ra, chỉ dán mảnh này sau khi chân và thân đã được nối và mô hình đang đứng.
Cao: 19.0 cm Rộng: 16.2 cm Sâu: 14.2 cm
Số trang: 4 Độ khó: 5 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).