394Prinplup

Prinplup 01

Hướng dẫn: Mô hình này không quá khó, nhưng nó có rất nhiều bộ phận nhỏ như mỏ, bàn chân,… Bắt đầu từ bàn chân, phần bụng dưới. Sau đó, làm mỏ và đầu. Tiếp theo, làm và nối từng bộ phận. Cuối cùng, bạn có 2 sự lựa chọn: bạn có thể làm cánh ngay trên thân bắt đầu từ vai đến chóp hoặc dựng cánh và dán chúng vào thân (có thể gặp một số khó khăn khi dán cánh vào thân).
Cao: 18.5 cm Rộng: 14.0 cm Sâu: 12.0 cm
Số trang: 4 Độ khó: 4 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Prinplup 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 16.6 cm Rộng: 20.5 cm Sâu: 10.1 cm
Số trang: 4 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Prinplup 03

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 16.0 cm Rộng: 15.9 cm Sâu: 10.7 cm
Số trang: 3 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).