395Empoleon

Empoleon 01

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự, làm cổ và cánh tay khi đến lượt. Hãy cẩn thận với móng vuốt và bàn chân, chúng có thể hơi khó làm. Đóng ở dưới cùng của chân.
Cao: 22.0 cm Rộng: 16.7 cm Sâu: 17.1 cm
Số trang: 4 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Empoleon 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở chân.
Cao: 26.6 cm Rộng: 29.7 cm Sâu: 14.6 cm
Số trang: 7 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Empoleon 03

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở chân.
Cao: 24.0 cm Rộng: 18.9 cm Sâu: 22.8 cm
Số trang: 6 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).