396Starly

Starly 01

Hướng dẫn: Bắt đầu làm từ chỏm lông trên đầu, tiếp tục xuống phần đầu và mỏ. Dừng lại tại các lông trên cổ. Tiếp tục, làm cơ thể từ đuôi, thân, và sau đó thêm cánh. Trước khi dán phần đầu và phần thân lại với nhau, hãy dán phần chân vào phần thân.
Cao: 14.5 cm Rộng: 11.0 cm Sâu: 20.2 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Sabi96
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Starly 02

Hướng dẫn: Phần đầu, làm từ phần lông trên đầu và làm xuống. Phần thân bắt đầu ở đuôi. Nhớ dán chân và cánh vào thân trước khi đóng. Chân rất đơn giản, chỉ cần bắt đầu ở ngón chân và làm theo các con số.
Cao: 16.8 cm Rộng: 30.3 cm Sâu: 17.0 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: LuIS
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Starly 03

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 12.0 cm Rộng: 8.1 cm Sâu: 15.9 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).