397Staravia

Staravia 01

Hướng dẫn: Làm phần thân, cánh, chân riêng lẻ. Sau đó, dán chúng lại với nhau.
Cao: 16.9 cm Rộng: 10.0 cm Sâu: 18.8 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Staravia 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 15.0 cm Rộng: 8.7 cm Sâu: 18.9 cm
Số trang: 4 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).