400Bibarel

Bibarel 01

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự. Bắt đầu từ miệng, làm khuôn mặt. Đóng ở dưới cùng. Ngoài ra, dán đuôi vào sau.
Cao: 15.3 cm Rộng: 15.9 cm Sâu: 21.1 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.