400Bibarel

Bibarel 01

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự. Bắt đầu từ miệng, làm khuôn mặt. Đóng ở dưới cùng. Ngoài ra, dán đuôi vào sau.
Cao: 15.3 cm Rộng: 15.9 cm Sâu: 21.1 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Bibarel 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở vị trí tiếp giáp đùi và bàn chân.
Cao: 17.0 cm Rộng: 16.4 cm Sâu: 20.8 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).