401Kricketot

Kricketot 01

Hướng dẫn: Xem hướng dẫn trong tệp ID.
Cao: 20.0 cm Rộng: Chưa xác định Sâu: Chưa xác định
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Antyyy
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Kricketot 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 16.0 cm Rộng: 10.9 cm Sâu: 9.7 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).