402Kricketune

Kricketune 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 23.0 cm Rộng: 17.9 cm Sâu: 11.8 cm
Số trang: 4 Độ khó: a Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).