403Shinx

Shinx 01

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 15.0 cm Rộng: 14.8 cm Sâu: 18.0 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: POdragon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Shinx 02

Hướng dẫn: Bắt đầu từ đầu và đóng ở một trong các chân sau.
Cao: 18.0 cm Rộng: 17.4 cm Sâu: 22.7 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).