404Luxio

Luxio 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở một trong các chân sau.
Cao: 17.5 cm Rộng: 14.7 cm Sâu: 24.6 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Luxio 02

Hướng dẫn: Bắt đầu từ trước ra sau. Đầu và thân trước hơi khó dán vào với nhau. Làm chân trước từ bàn chân trở lên. Các lông gai phía sau cần được gấp nếp để có hình dạng phù hợp. Đóng ở bàn chân sau và dán đuôi.
Cao: 18.0 cm Rộng: 13.6 cm Sâu: 25.3 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: POdragon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Luxio 03

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở một trong các chân sau.
Cao: 20.0 cm Rộng: 16.0 cm Sâu: 27.5 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).