405Luxray

Luxray 01

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở chân sau.
Cao: 23.0 cm Rộng: 16.6 cm Sâu: 30.3 cm
Số trang: 6 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Luxray 02

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 19.8 cm Rộng: 10.5 cm Sâu: 18.7 cm
Số trang: 5 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).