406Budew

Budew 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 20.0 cm Rộng: 10.9 cm Sâu: 11.6 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Odnamra22
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Budew 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 12.0 cm Rộng: 7.1 cm Sâu: 7.0 cm
Số trang: 2 Độ khó: 2 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.