407Roserade

Roserade 01

Hướng dẫn: Làm theo thứ tự: chân, thân, hoa hồng, cánh tay, cổ áo, áo choàng, đầu, cánh hoa và kết thúc với chồi bên trong đầu..
Cao: 30.0 cm Rộng: 22.2 cm Sâu: 20.3 cm
Số trang: 8 Độ khó: 5 Tác giả: Sabi96
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Roserade 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở chân.
Cao: 20.0 cm Rộng: 15.2 cm Sâu: 13.9 cm
Số trang: 6 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).