408Cranidos

Cranidos 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, dán tay và chân khi đến lượt. Đóng ở chóp đuôi.
Cao: 14.5 cm Rộng: 8.7 cm Sâu: 11.2 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Cranidos 02

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, dán tay và chân khi đến lượt. Đóng ở chóp đuôi.
Cao: 18.0 cm Rộng: 11.1 cm Sâu: 13.5 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).