410Shieldon

Shieldon 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở chân sau.
Cao: 18.0 cm Rộng: 13.8 cm Sâu: 23.3 cm
Số trang: 7 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Shieldon 02

Hướng dẫn: Khuôn mặt và cơ thể được làm riêng biệt. Làm mặt sau của khuôn mặt và đóng ở vòng tròn phía trước. Sau đó, tiếp tục làm từ đầu đến đuôi, dán phần chân và phần sống lưng khi bạn đến gần chúng, đóng ở chóp đuôi.
Cao: 14.3 cm Rộng: 9.4 cm Sâu: 14.6 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Rakogis
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).