410Shieldon

Shieldon 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở chân sau.
Cao: 18.0 cm Rộng: 13.8 cm Sâu: 23.3 cm
Số trang: 7 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.