411Bastiodon

Bastiodon 01

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở đuôi.
Cao: 20.0 cm Rộng: 20.8 cm Sâu: 30.0 cm
Số trang: 10 Độ khó: 4 Tác giả: Odnamra22
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Bastiodon 02

Hướng dẫn: Đầu, thân và chân đều là các phần riêng biệt, làm từng phần rồi dán chúng lại với nhau.
Cao: 14.0 cm Rộng: 14.6 cm Sâu: 21.6 cm
Số trang: 6 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Bastiodon 03

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở đuôi.
Cao: 22.0 cm Rộng: 20.8 cm Sâu: 33.7 cm
Số trang: 14 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).