412Burmy

Burmy Plant 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 16.0 cm Rộng: 8.5 cm Sâu: 7.7 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Burmy Sandy 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 16.0 cm Rộng: 8.3 cm Sâu: 8.0 cm
Số trang: 2 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Burmy Trash 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 16.0 cm Rộng: 7.9 cm Sâu: 8.1 cm
Số trang: 2 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).