414Mothim

Mothim 01

Hướng dẫn: Bắt đầu mô hình từ đỉnh đầu và làm theo số thứ tự. Dán các râu khi đến lượt. Đóng phần thân ở phía dưới và dán chi tiết bên dưới nó. Dán những cánh lớn vào thân trước khi dán các cánh nhỏ.
Cao: 15.0 cm Rộng: 33.1 cm Sâu: 8.2 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: LuIS
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).