415Combee

Combee 01

Hướng dẫn: Bắt đầu bằng cách làm từ mặt và đuôi của những con ong và sau đó dán chúng vào viền lục giác. Sau đó, đóng bằng cách dùng dải thân dán mặt trước và mặt sau lại với nhau. Cắt khe nhỏ trên vết nhô ở thân và dán cánh vào bên trong lỗ đó. Và đừng quên râu!
Cao: 14.5 cm Rộng: 25.8 cm Sâu: 14.1 cm
Số trang: 5 Độ khó: 2 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Combee 02

Hướng dẫn: Bắt đầu bằng cách làm từ mặt và đuôi của những con ong và sau đó dán chúng vào các phần lục giác. Sau đó, đóng bằng cách dùng dải thân dán mặt trước và mặt sau lại với nhau. Cắt khe nhỏ trên vết nhô ở thân và dán cánh vào bên trong lỗ đó. Và đừng quên râu!
Cao: 15.0 cm Rộng: 31.4 cm Sâu: 11.4 cm
Số trang: 5 Độ khó: 2 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).