418Buizel

Buizel 01

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự. Sử dụng nhíp để giữ các chi tiết nhỏ ở vị trí trong khi chúng dán.
Cao: 18.0 cm Rộng: 15.0 cm Sâu: 12.2 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Buizel 02

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở chóp đuôi.
Cao: 19.0 cm Rộng: 14.2 cm Sâu: 22.4 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).