419Floatzel

Floatzel 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 20.0 cm Rộng: 17.2 cm Sâu: 24.6 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Floatzel 02

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự. Bắt đầu từ phần đầu xuống, hoàn thành thân, đóng ở đáy. Dán các đuôi trước khi làm chân, và đóng ở đáy bàn chân. Chi tiết 38 dùng để phân biệt giới tính: Đực có 2, Cái có 1.
Cao: 19.8 cm Rộng: 17.8 cm Sâu: 22.5 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Floatzel 03

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 25.0 cm Rộng: 17.6 cm Sâu: 22.8 cm
Số trang: 7 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).