420Cherubi

Cherubi 01

Hướng dẫn: Làm hai quả và lá riêng biệt. Đặt một vật nặng vào thân lớn trước khi đóng. Sau đó, dán chúng lại với nhau.
Cao: 15.0 cm Rộng: 15.9 cm Sâu: 11.4 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: POdragon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).