421Cherrim

Cherrim Overcast 01

Hướng dẫn: Làm từ dưới lên, đóng ở đỉnh đầu. Sau đó, dán lá và cuốn vào đầu.
Cao: 14.0 cm Rộng: 10.2 cm Sâu: 8.4 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Yoshitoad96
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Cherrim Sunny 01

Hướng dẫn: Làm phần đầu từ trên xuống, phần thân từ dưới lên, đóng ở cổ. Cắt các cánh hoa ra và dùng keo dán cả hai mặt lại với nhau để tránh nhàu hoặc cong giấy.
Cao: 15.0 cm Rộng: 13.4 cm Sâu: 11.5 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: POdragon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).