422Shellos

Shellos East Sea 01

Hướng dẫn: Cái viền vàng và các vây cần nhíp để làm. Làm số thứ tự.
Cao: 15.6 cm Rộng: 10.1 cm Sâu: 12.9 cm
Số trang: 7 Độ khó: 3 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Shellos East Sea 01

Hướng dẫn: Làm từ dưới lên, đóng ở tai.
Cao: 14.0 cm Rộng: 10.5 cm Sâu: 12.2 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Shellos West Sea 01

Hướng dẫn: Các viền vàng và vương miện trên đầu khá khó cần dùng nhíp. Làm theo số thứ tự.
Cao: 17.0 cm Rộng: 8.0 cm Sâu: 12.9 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Shellos West Sea 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 15.4 cm Rộng: 7.7 cm Sâu: 12.5 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).