424Ambipom

Ambipom 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở chân. Sau đó, làm 2 “bàn tay” từ ngón xuống và dán vào đuôi.
Cao: 23.0 cm Rộng: 25.6 cm Sâu: 10.1 cm
Số trang: 7 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).