425Drifloon

Drifloon 01

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự. Phần khó nhất là đám mây trên đầu.Làm xong phần đầu, dán đám mây bằng keo siêu dính.
Cao: 30.0 cm Rộng: 16.2 cm Sâu: 11.7 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Drifloon 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy thân.
Cao: 7.0 cm Rộng: 17.2 cm Sâu: 5.2 cm
Số trang: 8 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).