426Drifblim

Drifblim 01

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự. Phần khó nhất là đám mây trên đầu. Có thể dán bông gòn để thay thế đám mây.
Cao: 25.0 cm Rộng: 18.9 cm Sâu: 17.7 cm
Số trang: 8 Độ khó: 3 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Drifblim 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 21.0 cm Rộng: 11.2 cm Sâu: 11.2 cm
Số trang: 4+1 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).