427Buneary

Buneary 01

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự. Nên đặt vật nặng vào chân và dán khi đã chắc chắn chúng thăng bằng.
Cao: 24.0 cm Rộng: 15.4 cm Sâu: 8.6 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: POdragon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Buneary 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống.
Cao: 15.0 cm Rộng: 10.1 cm Sâu: 6.8 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Paperick
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).