428Lopunny

Lopunny 01

Hướng dẫn: Làm tai từ dưới lên, sau đó làm phần thân từ đầu trở xuống. Đóng ở cuối bàn chân.
Cao: 20.0 cm Rộng: 16.5 cm Sâu: 9.6 cm
Số trang: 4 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Lopunny 02

Hướng dẫn: Làm tai từ dưới lên, sau đó làm phần thân từ đầu trở xuống.
Cao: 28.0 cm Rộng: 26.4 cm Sâu: 20.3 cm
Số trang: 12 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).