429Mismagius

Mismagius 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 24.0 cm Rộng: 14.1 cm Sâu: 15.2 cm
Số trang: 5 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Mismagius 02

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự.
Cao: 10.0 cm Rộng: 6.9 cm Sâu: 7.5 cm
Số trang: 1 Độ khó: 2 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.