429Mismagius

Mismagius 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 24.0 cm Rộng: 14.1 cm Sâu: 15.2 cm
Số trang: 5 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Mismagius 03

Hướng dẫn: Làm mũ, phần đầu và dán các gai lên mũ. Tiếp tục, làm từ đầu xuống.
Cao: 21.3 cm Rộng: 12.9 cm Sâu: 13.6 cm
Số trang: 7 Độ khó: 3 Tác giả: Rakogis
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).