433Chingling

Chingling 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, không cần đóng.
Cao: 4.0 cm Rộng: 6.7 cm Sâu: 9.2 cm
Số trang: 1 Độ khó: 3 Tác giả: POdragon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.