434Stunky

Stunky 01

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở đáy chân sau.
Cao: 15.0 cm Rộng: 11.9 cm Sâu: 20.7 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Stunky 02

Hướng dẫn: Bắt đầu làm từ đầu về phía sau, đóng ở chân sau.
Cao: 12.9cm Rộng: 10.4 cm Sâu: 18.7 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Rakogis
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).