436Bronzor

Bronzor 01

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở sau.
Cao: 12.0 cm Rộng: 10.4 cm Sâu: 3.2 cm
Số trang: 2 Độ khó: 2 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Bronzor 02

Hướng dẫn: Bắt đầu làm từ mặt trước, làm từ trung tâm ra ngoài. Sau đó, bắt đầu xây dựng các hình cầu cạnh. Cuối cùng, làm phần còn lại của mặt sau, đóng vào trung tâm.
Cao: 14.0 cm Rộng: 12.3 cm Sâu: 4.2 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Rakogis
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).