437Bronzong

Bronzong 01

Hướng dẫn: Làm từng phần riêng biệt, phần thân đóng ở dưới.
Cao: 16.2 cm Rộng: 26.3 cm Sâu: 10.3 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Bronzong 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở dưới.
Cao: 15.0 cm Rộng: 25.1 cm Sâu: 11.0 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.