438Bonsly

Bonsly 01

Hướng dẫn: Bắt đầu làm từ đỉnh của cơ thể, đóng các phân đoạn và dán chúng ngay khi chúng được làm xong. Tiếp theo, dán các quả bóng vào thân trước khi dán các bàn chân. Đảm bảo củng cố kết nối giữa 22-24 và 23-25. Đặt một vật nặng vào bên trong bàn chân trước khi đóng.
Cao: 16.0 cm Rộng: 10.7 cm Sâu: 7.3 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: LuIS
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.