439Mime Jr.

Mime Jr. 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở dưới cùng và dán các chân vào.
Cao: 17.5 cm Rộng: 13.2 cm Sâu: 8.9 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Olber & Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.