439Mime Jr.

Mime Jr. 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở dưới cùng và dán các chân vào.
Cao: 17.5 cm Rộng: 13.2 cm Sâu: 8.9 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Olber & Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).