440Happiny

Happiny 01

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự. Trong mẫu còn Cupcake. Có thể tìm thấy ngọn nến trong gói Mini Pokémon Birthday Cakes.
Cao: 18.0 cm Rộng: 12.8 cm Sâu: 12.9 cm
Số trang: 4+1 Độ khó: 3 Tác giả: POdragon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).