442Spiritomb

Spiritomb 01

Hướng dẫn: Làm tảng đá bắt đầu bằng phần trên cùng, đóng ở phía dưới. Thêm vật nặng vào bên trong trước khi đóng. Phần cổ bắt đầu với phần dưới cùng và đóng với miếng hình tròn ở trên. Phần đầu bắt đầu làm mặt trước và mặt sau riêng biệt. Sau đó, thêm các miếng hình thoi nhỏ trên miếng phía trước nơi có gai (theo các chữ cái). Sau đó dán miếng trắng vào bên trong giữa miếng trước rồi dán miếng sau vào.
Cao: 18.0 cm Rộng: 18.6 cm Sâu: 13.0 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Spiritomb 02

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở đáy tảng đá. Đặt một vật nặng vào trong tảng đá trước khi đóng.
Cao: 16.0 cm Rộng: 16.8 cm Sâu: 8.8 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).